0%

Page Break

Projekt-Quiz

För att ge en bättre förståelse för projektet och möjlighet för STÖK att leverera rätt saker.

Page Break

Positionering

1. Beskriv projektet i korta drag

Positionering

2. Vad är målet med projektet?

Positionering
Beskriv gärna i korta drag hur ni vill uppfattas och vilken känsla och upplevelse ni vill förmedla. Vad vill ni säga först och främst?

2b. Vad vill ni förmedla?

Positionering
Om möjligt, dela upp i primär/sekundär

3. Vilken är er målgrupp?

Positionering
Du kan välja flera alternativ utifrån listan nedan

4. Jobbar ni med SEO- och trafikanskaffning idag?

Positionering
Lista gärna 1-5 stycken

5. Vilka är era största konkurrenter?

Positionering

6. Hur jobbar ni med sökordsoptimering idag?

Design / UX
*Url:er, brands, annat?

7. Finns det inspirationskällor ni gillar?

Design / UX

8. Finns det en struktur som vi kan få ta del av?

Design / UX
*När man planerar webbplatsens struktur bestämmer man vilka olika funktioner som ska vara tillgängliga för besökaren. Varje sidtyp kan ha några speciella funktioner - moduler - som är anpassade till just den sortens sida.

8b. Vet ni hur många olika sidtyper ni behöver?

Design / UX
*Wireframes är layouter som beskriver storlekar och placeringar av olika element, navigation och vissa funktioner

9. Finns det wireframes vi kan få ta del av?

Design / UX

10. Har ni en grafisk profil/designmanual som vi kan få ta del av?

Design / UX

11. Finns det en logotyp vi kan få ta del av?

Design / UX

12. Har ni bilder eller behöver ni hjälp med nya?

Design / UX

13. Finn det en design vi kan få ta del av?

Design / UX

14. Har ni några andra krav/önskemål på design/ux som är viktiga att känna till?

Tekink & admin

15. Vad är adressen/url:en till sajten/nuvarande lösning idag??

Tekink & admin
Välj i listan nedan

15a. Vilken plattform är sidan byggd på idag?

Tekink & admin

15b. Vill ni behålla samma plattform?

Tekink & admin

15c. Vill ni behålla det innehåll som finns idag?

Tekink & admin
Dvs. var sköts driften av er server, kan t ex vara en egen server eller ett webbhotel

16x. Var hostas sajten/domänen idag?

Tekink & admin

16. Ska lösningen ha stöd för flera språk?

Tekink & admin

17. Ska besökare kunna logga in?

Tekink & admin

18. Ska det finnas en sökfunktion?

Tekink & admin
Är det t ex externa (iframe eller mot ett API etc.)?

19. Ska sajten ha några formulär?

Tekink & admin

20. Ska det finnas delningsfunktion för sociala medier?

Tekink & admin

21. Har ni några krav på vilka webbläsare/enheter som ska stödjas?

Tekink & admin

21x. Hur jobbar ni med analys och uppföljning?

Tekink & admin
Specificera gärna hur många och vilka.

22. Använder/behöver ni någon tredjepartslösning/annan leverantör/webbpartner?

Tekink & admin

23. Har ni några andra tekniska krav som är viktiga att känna till?

Projektet

24. Vem hos er kommer att vara vår kontaktperson?

Projektet

25. Har ni en satt budget?

Projektet

26. Har ni speciella deadlines i projektet som är bra för oss att ta hänsyn till?

Klicka på flygplanet för att skicka in dina svar